SOUDNÍ ZNALECTVÍ

Realizace znaleckých posudků od roku 1998 znalec :     Mgr. et Mgr.Aleš Jelínek

Obor : školství a kultura, odvětví psychologie, specializace psychologie dětí a mládeže.

Jmenování znalcem : Krajský soud v Hradeci Králové č. Spr. 474/98

Znalecké posudku pro instituce (soudy, PČR..)

Realizace znaleckých posudků ze soukromého zadání.

Realizace znalecké činnosti - psychologické vyšetření a vyhotovení písemného znaleckého posudku.

Zákonem č. 444/2011 Sb. ze dne 6. prosince 2011 se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012

Obvyklá soudně znalecká témata : - svěření dětí do výchovy,úprava poměrů, vztahy v rodině, rozvod

- děti jako účastníci soudních sporů

- trestná činnnost páchaná na dětech

- děti a mládež v protiprávních činech

a podobná témata...