PPS-CONSULT   náš profil


Věnujeme se psychologické diagnostické a poradenské práci, poskytujeme individuální a párovou psychoterapii a služby bilnační a profesní diagnostiky. Činnosti zajišťují  profesionálové s akreditovanou kvalifikací a zkušeností v oboru. Tým PPS-CONSULT je flexibilní, jeho složení reaguje na poptávky a požadavky projektů.   

Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek

Kvalifikace :

- vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie

- vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika a učitelství

- psychoterapeutický výcvik pro individuální a skupinovou     psychoterapii - orientovaný psychodynamicky

- supervizní příprava - trénink v supervizi

- výcviky a specializační tréninky pro diagnostickou, poradenskou a intervenční práci

- předseda Asociace bilanční diagnostiky, z.s 

- člen poradenského týmu GŘ ÚP ČR - Bilanční diagnostika

- člen řídícího výboru FECBOP (Paříž) European Federation of Centres of Career Guidance and Bilan de Compétences (www.fecbop.eu )

- akademická práce na univerzitě

PPS-CONSULT  

Naše aktivity :

tým tvoří profesionálové se specializovaným vzděláním a zkušeností  tak, aby vyhověl potřebám konkrétní zakázky

- individuální, párová a rodinná péče

- psychologická diagnostika

- psychologické poradenství s individuálními klinety

- diagnostická a terapeutická činnost v oboru psychologie

- supervize týmů v sociálních institucích posyktujících přímou péči

- tréninky a semináře pro dobrovolníky, pomáhající profesionály a úředníky

- služby bilanční a profesní diagnostiky včetně pracovního poradenství

- práce s geriatrickou klientelou a jejich rod.příslušníky

- psychologická péče v krizovém pomáhání