Novinky

BOARD FECBOP - října 2023 byl A.Jelínek zvolen do výboru FECBOP -Fédération Européenne des Centres de Bilan et d'Orientation Professionnelle (Evropská federace center bilanční a profesní orientace) www.fecbop.eu

 1.1.2023 přestáváme být plátce DPH

Bilanční diagnostika - od 8.2021 jsme rádi navázali spolupráci s Českou abilympijskou asociací -pracoviště Kosatec v Pardubicích www.centrumkosatec.cz . Do pilotního projektu P.R.St. dodáváme bilanční diagnostiku.

Bilanční diagnostika - od 3.2021 realizujeme veřejnou zakázku  "Poradenské činnosti pro Královéhradecký kraj 2020-2024" část 4. Bilanční diagnostika.

Změna adresy sídla firmy - od 23.9.2020 je sídlo i provozovna firmy na adrese Tyršova 2 Kostelec nad Orlicí (budova zámku - III. patro dveře č.307)

BOARD FECBOP -  září 2020 byl A.Jelínek zvolen do výboru FECBOP -Fédération Européenne des Centres de Bilan et d'Orientation Professionnelle (Evropská federace center bilanční a profesní orientace) www.fecbop.eu

Bilanční diagnostika - od 3.2019 do 12.2021 realizujeme veřejnou zakázku "Poradenství pro Pardubický kraj III" část 2. Bilanční diagnostika.

Supervize - PS Vamberk - od listopadu 2018 PPS-Consult poskytuje individuální a týmové supervize v PS Vamberk.

KONFERENCE FECBOP - vystoupení A.Jelínka  za ABDg na mezinárodním fóru Evropské federace bilance kompetencí - Miláno, Itálie, červen 2018 

Supervize a poradenství -DpS Trutnov - od března 2018 PPS-Consult začíná s realizací komplexu poradenských psychologických služeb pro DpS Trutnov. Supervize týmů, profesní poradenství a práce se seniory.

Zvolení předsedou - A.Jelínek byl 10.2017 zvolen předsedou Asociace bilanční diagnostiky,z.s.  www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz

 Bilanční diagnostika pro M-Centrum Zlín - DOKONČENO

Máme dobré hodnocení a pozitivní ohlasy. V období 4.- 5.2017 Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek realizoval další dodávku Bilanční diagnostiky v rámci profesního a kariérového poradenství v projektu " Zlepšení postavení žen na trhu práce v Pardubickém a Královéhradeckém kraji ".

Bilanční diagnostika pro Marlin s.r.o. - DOKONČENO

PPS-Consult úspěšně dokončil etapu spolupráce s Marlin s.r.o. V období 3.- 4.2017 psycholog Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek dodával komplexní služby Bilanční diagnostiky v rámci realizace klíčových aktivit v projektu "Podpora žen ohrožených na trhu práce a rodičů s dětmi".


SUPERVIZE pro pomáhající týmy DpS Vrchlabí

Realizujeme psychologické a poradenské služby a supervizi pro pomáhající profesionály v DpS Vrchlabí. Supervize je věnovaná týmům (obsazeným středním zdravotním a pomocným zdravotním personálem, sociálními pracovníky a aktivizačními pracovníky), je věnovaná také...

Pracovní diagnostika pro CEDR Pardubice o.p.s.-DOKONČENO

Rozběhla se spolupráce a psychologická diagnostika a poradenství pro společnost CEDR Pardubice o.p.s. Probíhá dodávka pracovní diagnostiky a poradenských služeb do projektu "Trh práce dostupný všem - rozvojem k úspěchu" kde cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním...

Pracovně motivační bilanční analýza -Attavena, o.p.s. -DOKONČENO

V období 9.-12.2016 dodáváme společnosti Attavena, o.p.s. psychologické diagnostické a poradenské služby do projektu www.IIY.cz PPS-Consult realizuje Pracovně motivační bilanční analýzu klientů pro zahraniční stáže ve Španělsku. blíže...

Bilanční diagnostika na Univerzitě v Pardubicích -DOKONČENO

Dokončili jsme speciální projekt bilanční diagnostiky. Cílem bylo mimo zjištění schopností, dovedností, kapacit a kompetencí pro další studijní a profesní uplatnění auditoria také diagnostika potenciálu pro efektivní komunikaci vědy. Cílovou skupinou...

Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji - PROFESNÍ BILANČNÍ DIAGNOSTIKA DOKONČENA

Firma PPS-Consult byla v soutěži vybrána jako dodavatel poradenských služeb v regionálním projektu "Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji". Od listopadu 2014 budeme realizovat Profesní bilanční diagnostiku ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí, Pardubice, Svitavy a...

KONFERENCE FECBOP Paříž 4.-5.9.2014

Rada asociace bilanční diagnostiky delegovala do Paříže na mezinárodní konferenci FECBOP předsedu ABDg PhDr.J.Krále (GŘ ÚP ČR), místopředsedu ABDg Mgr.et Mgr. A.Jelínka (PPS-Consult) a PhDr.I.Slavíkovou (NVF Praha).

Reference

                 Aktivní současnost :

Česká abilympijská asociace,z.s. - bilanční diagnostika

KrP ÚP ČR v Hradci Králové - bilanční diagnostika

KrP ÚP ČR v Pardubicích - bilanční diagnostika

DpS Trutnov - poradenství a supervize

DpS Vrchlabí - supervize týmů v přímé péči

DD Lampertice - psychologické poradenství, supervize pomáhajících týmů, práce se seniory a rod.příslušníky

Pečovatelská služba Rokytnice v Orl.horách-supervize týmu

           Dřívější realizace :

Pečovatelská služba Vamberk-individuální a skupinová supervize     

ATTAVENA, o.p.s. -pracovně motivační analýza

CEDR Pardubice o.p.s. - pracovní a profesní diagnostika, poradenství

M- Centrum Zlín - bilanční a profesní diagnostika

DPS Pilníkov - psychologické poradenství, supervize týmů

Marlin s.r.o. - bilanční diagnostika a profesní poradenství

ÚSP Skřivany - supervize týmů přímé péče a managementu

Rehamedica a.s. - Žacléř -supervize

IdeaHelp Žamberk -bilanční diagnostika a profesní poradenství

KrP ÚP ČR Hradec Králové -bilanční a profesní diagnostika

KrP ÚP ČR Pardubice -profesní bilanční diagnostika

Barevné domky Hajnice -bilanční a profesní diagnostika

THS s.r.o. CZ Praha - bilanční a pracovní diagnostika

Pečovatelská služba Jitřenka Opočno - supervize týmů

OPU Praha -bilanční diagnostika

Městský úřad v Kostelci nad Orlicí -klienti OSPOD

M.C.Triton s.r.o. Praha -vzdělávání, školení

Univerzita Pardubice -bilanční diagnostika

Neurops s.r.o. - centrum neurologické a psychologické péče, RK