Novinky

Změna adresy sídla firmy - od 23.9.2020 je sídlo i provozovna podnikaní firmy na adrese Tyršova 2 Kostelec nad Orlicí (budova zámku - III. patro dveře č.307)

BOARD FECBOP -  září 2020 byl A.Jelínek zvolen do výboru FECBOP -Fédération Européenne des Centres de Bilan et d'Orientation Professionnelle (Evropská federace center bilanční a profesní orientace) www.fecbop.eu

Bilanční diagnostika - od 3.2019 do 12.2021 realizujeme veřejnou zakázku "Poradenství pro Pardubický kraj III" část 2. Bilanční diagnostika.

Supervize - PS Vamberk - od listopadu 2018 PPS-Consult poskytuje individuální a týmové supervize v PS Vamberk.

KONFERENCE FECBOP - vystoupení A.Jelínka  za ABDg na mezinárodním fóru Evropské federace bilance kompetencí - Miláno, Itálie, červen 2018 

Supervize a poradenství -DpS Trutnov - od března 2018 PPS-Consult začíná s realizací komplexu poradenských psychologických služeb pro DpS Trutnov. Supervize týmů, profesní poradenství a práce se seniory.

Vystoupení na konferenci - Karierové poradenství v měnícím se světě, paralelní sekce "kompetence" 11. 11.2017 FF UK katedra psychologie, vystoupí A.Jelínek- téma Bilanční diagnostika a její využití v karierovém poradenství. Podrobnosti www.euroguidance.cz

Zvolení předsedou - A.Jelínek byl 10.2017 zvolen předsedou Asociace bilanční diagnostiky,z.s.  www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz

 Bilanční diagnostika pro M-Centrum Zlín - DOKONČENO

Máme dobré hodnocení a pozitivní ohlasy. V období 4.- 5.2017 Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek realizoval další dodávku Bilanční diagnostiky v rámci profesního a kariérového poradenství v projektu " Zlepšení postavení žen na trhu práce v Pardubickém a Královéhradeckém kraji ".

Bilanční diagnostika pro Marlin s.r.o. - DOKONČENO

PPS-Consult úspěšně dokončil etapu spolupráce s Marlin s.r.o. V období 3.- 4.2017 psycholog Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek dodával komplexní služby Bilanční diagnostiky v rámci realizace klíčových aktivit v projektu "Podpora žen ohrožených na trhu práce a rodičů s dětmi".


SUPERVIZE pro pomáhající týmy DpS Vrchlabí

Realizujeme psychologické a poradenské služby a supervizi pro pomáhající profesionály v DpS Vrchlabí. Supervize je věnovaná týmům (obsazeným středním zdravotním a pomocným zdravotním personálem, sociálními pracovníky a aktivizačními pracovníky), je věnovaná také...

Pracovní diagnostika pro CEDR Pardubice o.p.s.

Rozběhla se spolupráce a psychologická diagnostika a poradenství pro společnost CEDR Pardubice o.p.s. Probíhá dodávka pracovní diagnostiky a poradenských služeb do projektu "Trh práce dostupný všem - rozvojem k úspěchu" kde cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním...

Pracovně motivační bilanční analýza -Attavena, o.p.s.

V období 9.-12.2016 dodáváme společnosti Attavena, o.p.s. psychologické diagnostické a poradenské služby do projektu www.IIY.cz PPS-Consult realizuje Pracovně motivační bilanční analýzu klientů pro zahraniční stáže ve Španělsku.blíže...

Nové projekty

Připravujeme nové aktivity - projekty psychologického poradenství a bilanční i pracovní diagnostiky. Nová spolupráce s PC Storm, s.r.o. (Trutnov) Společně plánujeme novou budoucnost.

Bilanční diagnostika na Univerzitě v Pardubicích -DOKONČENO

Dokončili jsme speciální projekt bilanční diagnostiky. Cílem bylo mimo zjištnění schopností, dovedností, kapacit a kompetencí pro další studijní a profesní uplatnění auditoria také diagnostika potenciálu pro efektivní komunikaci vědy. Cílovou skupinou...

Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji - PROFESNÍ BILANČNÍ DIAGNOSTIKA DOKONČENA

Firma PPS-Consult byla v soutěži vybrána jako dodavatel poradenských služeb v regionálním projektu "Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji". Od listopadu 2014 budeme ralizovat Profesní bilanční diagnostiku ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí, Pardubice, Svitavy a...

ASISTENTKA ADMINISTRATIVY

Na místo asitentky administrativy nastupuje od 1.9.2014 slečna Lenka Zábranská. Jejím úkolem bude mj.vyhledávání a zpracování projektových výzev, komunikace s institucemi, PR. Přejeme Lence hodně štěstí v nové profesní roli.

KONFERENCE FECBOP Paříž 4.-5.9.2014

Rada asociace bilanční diagnostiky delegovala do Paříže na mezinárodní konferenci FECBOP předsedu ABDg PhDr.J.Krále (GŘ ÚP ČR), místopředsedu ABDg Mgr.et Mgr. A.Jelínka (PPS-Consult) a PhDr.I.Slavíkovou (NVF Praha).

Reference

                 Aktivní současnost :

KrP ÚP ČR v Pardubicích - bilanční diagnostika

DpS Trutnov - poradensví a supervize

DpS Vrchlabí - supervize týmů v přímé péči

DD Lampertice - psychologické poradenství, supervize pomáhajících týmů, práce se seniory a rod.příslušníky

Pečovatelská služba Rokytnice v Orl.horách-supervize týmu

Pečovatelská služba Vamberk-individuální a skupinová supervize 

                 Dřívější realizace :

ATTAVENA, o.p.s. -pracovně motivační analýza

CEDR Pardubice o.p.s. - pracovní a profesní diagnostika, poradenství

M- Centrum Zlín - bilanční a profesní diagnostika

DPS Pilníkov - psychologické poradenství, supervize týmů

Marlin s.r.o. - bilanční diagnostika a profesní poradenství

ÚSP Skřivany - supervize týmů přímé péče a managementu

Rehamedica a.s. - Žacléř -supervize

IdeaHelp Žamberk -bilanční diagnostika a profesní poradenství

KrP ÚP ČR Hradec Králové -bilanční a profesní diagnostika

KrP ÚP ČR Pardubice -profesní bilanční diagnostika

Barevné domky Hajnice -bilanční a profesní diagnostika

THS s.r.o. CZ Praha - bilanční a pracovní diagnostika

Pečovatelská služba Jitřenka Opočno - supervize týmů

OPU Praha -bilanční diagnostika

Měststký úřad v Kostelci nad Orlicí -klienti OSPOD

M.C.Triton s.r.o. Praha -vzdělávání, školení

Univerzita Pardubice -bilanční diagnostika

Neurops s.r.o. - centrum neurologické a psychologické péče, RK