V psychologickém poradenství je cílem pomoci klientům při překonání jejich potíží, ale i rozvoj jejich osobnosti.

PSYCHOTERAPIE

03.10.2017

Poskytujeme psychoterapeutickou péči, která vychází ze základů psychodynamické psychoterapie. Jde o pomoc s řešením duševních potíží klienta při využívání psychologických prostředků a metody psychoterapie na straně terapeuta. Společná práce se vztahem vede k sebereflexi a pozitivní změně klienta. Je užitečným pomocníkem v řešení somatických...

www.bilancni-diagnostika.webnode.cz
Bilanční diagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potencionality člověka při jeho profesním uplatnění. Bilanční diagnostika je metoda poradenské práce, při které psycholog vyškolený v její realizaci společně s klientem hledá cestu nebo...