PSYCHOTERAPIE

03.10.2017

PSYCHOTERAPIE

Poskytujeme psychoterapeutickou péči, která vychází ze základů psychodynamické psychoterapie. Jde o pomoc s řešením duševních potíží klienta při využívání psychologických prostředků a metody psychoterapie na straně terapeuta. Společná práce se vztahem vede k sebereflexi a pozitivní změně klienta. Je užitečným pomocníkem v řešení somatických  komplikací, osobnostních potíží a podobně. Může být zaměřená na jednotlivce, páry, rodinu nebo skupinu. Psychoterapie bývá orientovaná na změnu, podporu, doprovázení, sdílní. Cílem psychoterapie je pomoci klientovi se zbavit potíží, cítit se OK, orientovat se ve svých vztazích, prožívání a získat kontrolu nad svým chováním, zlepšit osobní autonomii vědomí vlastní hodnoty.

Podpůrná psychoterapie je zaměřena na doprovázení. Pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci, zážitek, zkušenost nebo problém. Psychická podpora a opravdový zájem terapeuta umožňuje člověku lépe snášet stres a tíživé životní momenty nebo krize.

Psychoterapie párová bývá poskytována například manželům, partnerským dvojicím, nebo rodičům a dětem. Skupinová psychoterapie -na našem pracovišti probíhají psychoterapeutické skupiny, ty jsou sestaveny vždy podle zájmu klientů o tuto práci.

Terapie je vedena v duchu psychodynamické psychoterapie. Podle potřeb klienta je poskytovaná také terapeutická pomoc v mezích integrativního přístupu.