BILANČNÍ DIAGNOSTIKA PRO FIRMY

03.10.2017

BDg pro soukromý sektor  (firmy, instituce..) 

Bilanční diagnostiky se často využívá v rámci širší personální práce a jako nástroje Age managementu při hledání chytrých řešení, změn v řízení a směřování podniků.

Cílem BDg je podpora adaptability pracovní síly, pomoc managementu se přizpůsobit změnám a trendům, zvýšit odbornou úroveň při kvalifikovaném diagnostickém zjištění kompetencí pracovních sil metodou a nástroji BDg.

BDg je vhodná poskytovat v souběhu s motivačním poradenstvím, individuálním koučováním a orientací na nové využití potencionality zaměstnanců, ale i plánování vzdělávacích strategii v učících se firmách.

Při využívání BDg v prostředí podniků a institucí je cílem optimalizace profesních skupin při rozvoji lidských zdrojů a individuální karierové poradenství zaměřené na zaměstnance. Rozvoj firmy je tak s těmi pravými a motivovanými zaměstnanci, kteří se svým potenciálem osobnostních a profesních kvalit a zkušeností správně na pozicie hodí a jejich úplný profil je v souladu s požadavkem pracovní pozice. motto : Firmu dělají lidé.

Metoda je často využívána zaměstnavatelem i zaměstnancem jako nástroj správné a důkladné personální volby. Proces BDg je plně orientovaný na :

- diagnostiku osobnostní a profesní potencionality a kompetencí budoucího zaměstnance, poskytnutí poradenského přístupu pro jeho správnou volbu ve smyslu kariérové i osobního rozhodování a růstu.

- podmínky a specifické charakteristiky realizačních týmů, modely kooperace a vlastní náplně pracovních činností.

- možnosti přeobsazení pracovních míst uvnitř pracovní skupiny pro efektivní využití potenciálu jednotlivců a tedy vyšší prosperitu týmu při vyšší spokojenosti zaměstnanců i zaměstnavatele.

- poptávku zaměstnavatele na nalezení a získání vhodného zaměstnance, u něhož je z BDg popsaný komplex jeho kompetencí pro využití v konkrétních podmínkách zaměstnavatele.

Cílem je shoda Uchazeč (zaměstnanec) - Firma, kdy je pro vydefinované pracovní místo (i tým) v rámci specifické náročnosti pracovní pozice motivovaně vybírán vhodný kandidát, u kterého bilanční diagnostika popíše motivovaný zájem a optimální umístění do typové pozice.